Rhingia campestris

Rhingia campestris - Ron.stevens - Broughton Astley - 27 September 2011
 
Rhingia campestris
Ron.stevens
Broughton Astley - 27 September 2011

Click on the image to view full size.