Deuterosminthurus pallipes - Deuterosminthurus pallipes